Services

Izvedbeni in tehnološki inženiring

Osnovna dejavnost podjetja je izvedbeni in tehnološki inženiring, kjer z znanjem visoko usposobljenih in motiviranih sodelavcev ter resursi naših stalnih partnerjev in dobaviteljev nudimo izvedbo objektov na ključ, ki obsega: 

  • gradnjo in opremljanje objektov z pohištveno in tehnološko opremo,
  • strokovno vodenje gradnje, izvedbe opreme, tehnološke opreme in pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj,
  • izvedba, montaža naprav in opreme,
  • izvedba obrtniški del,
  • izročitev zgrajenih objektov v obratovanje,
  • izobraževanje delavcev, ki bodo skrbeli za uporabo in vzdrževanje objekta