1188 izvedenih projektov v skupni vrednosti 411 mio EUR