Services

Energetske in protipotresne sanacije ter sanacije spomeniško zaščitenih objektov

S celostno energetsko sanacijo omogočamo naročnikom manjšo izgubo energije in s tem boljše bivalno ugodje ter kvaliteto življenja v objektih. Slednje obsega:

  • izboljšanje energijske učinkovitosti ovoja stavbe – toplotno izolacijo zunanjih sten,
  • toplotno izolacijo podstrešja in strehe,
  • toplotno izolacijo stropov kleti in tal proti terenu,
  • zamenjavo stavbnega pohištva (okna, vrata) z ustreznim senčenjem,
  • prenovo ogrevalnega sistema,
  • vgradnja sodobnih sistemov hlajenja,
  • vgradnjo sistema prezračevanja z rekuperacijo,
  • izvedba solarnih elektrarn