Services

Otroška igrišča in športni objekti

Pri izvedbi otroških igrišč in športnih objektov je zelo pomembno, da se opiramo na lastno znanje in bogate izkušnje. Slednjega nam ne manjka. Izpod naših rok so zaživeli vrhunski projekti in na desetine teh objektov danes služi svojemu namenu. Naša ponudba obsega:

  • izgradnjo in obnovo otroških igrišč,
  • izgradnjo in obnovo športnih objektov,
  • opremljanje zunanjih in notranjih športnih objektov ter površin,
  • opremljanje bazenskih kompleksov,
  • opremljanje atletskih stadionov,
  • lasten razvoj in proizvodnja opreme